Evde Sperm Kalitesi Testi Kitleri

Çiftlerin gebe kalma konusunda yaşadıkları zorlukların en az %40’ı erkek kısırlığından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, erkekler için evde sperm testleri giderek daha popüler hale gelmektedir.

Test nasıl yapılır?

İlk olarak, spermi boşaltmak için steril bir toplama kabı kullanılır. Ardından, bu semen doğurganlık miyarı test çözeltisinin bulunduğu bir test şişesine aktarılır. Semen öncelikle 20-30 dakika boyunca sıvı hale gelmelidir, çünkü analiz için çok yoğun kıvamdadır.

Testle ilgili talimatlar uygulanarak, karıştırılan çözelti damlaları bir test cihazına VEYA mikroskopla bakmak üzere bir plastik levha üzerine aktarılır.

Ölçüm çubuğu yöntemi

Evde ölçüm çubuğu ile yapılan sperm testleri, bir semen örneği içindeki sperm konsantrasyonunu ölçmek için tasarlanmıştır. Bu da sperme özgü proteinin belirlenmesi ve analiz edilmesi ile yapılır.

Ölçüm çubuğunda sonuçlar belirli bir süre geçtikten sonra (genellikle yaklaşık yedi dakika sonra) yorumlanır. Bu yöntem evde yapılan gebelik testleri ile benzerlik gösterir.

Sonucun pozitif olması sperm sayısının “normal” aralıkta olduğu anlamına gelir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu sayı bir mililitre semen için 20 milyon veya daha fazla sperm olarak açıklanmıştır.

Bu testte tam sperm sayıları veya 5 normal sperm şekli ve hareketi gibi sperm kalitesine dair diğer parametreler tespit edilemez; bu testler sadece sperm sayısının normal aralık dahilinde mi yoksa aralığın dışında mı olduğunu gösterir ve aslında çok sınırlı bir yaklaşımdır.

Mikroskop yöntemi

Evde mikroskopla sperm testi yapılması daha karmaşık bir yöntemdir. Sperm hareketi / motilitesini tahmin etmemize imkan verdiği için, genel sperm kalitesi konusunda daha kesin bir gösterge olarak kabul edilebilir. Çok önemli bir konu da, pek çok kez kullanılabilmesidir.

Çok olağandışı sonuçların ortalamasını alabilmek açısından, sperm kalitesinin birkaç haftaya yayılan bir dönemde analiz edilmesi şiddetle tavsiye edilir.

Evde Sperm Testi Karşılaştırması

 

Ev Tipi Sperm Testleri

 • Nasıl çalışıyor?
 • Kit içindeki test adedi
 • Sperm sayısı
  Erkeğin menisinin bir mililitresi içindeki bir milyon spermin yoğunluğunu ölçerek sperm sayısını gösterir. Sperm sayısı eğer WHO'nun belirlediği, mililitrede en az 20 milyondan büyükse pozitif olur.
 • Sperm hareketliliği
  Sperm motilitesi, erkek sperminin yumurtaya ulaşmak için kadının üreme yolunda (doğal veya yapay döllemenin ardından) veya su içinde (IVF gibi harici dölleme durumunda) sorunsuz hareket edebilme kabiliyetidir.
 • Sperm morfolojisi
  Sperm morfolojisi spermin boyutu ve şeklini ifade eder. Semen bir mikroskop altında incelendiğinde, sonuçlar normal görünen spermlerin oranı olarak rapor edilir.
 • Sperm yoğunluğu
  Sperm hacmi, dışarı boşalan toplam meni miktarını ifade eder. Orgazm sırasında 1,0 ml ile 6,5 ml meni çıkması normal kabul edilmektedir. WHO'na göre her boşalmadaki semen miktarı için alt referans limiti 1,5 ml’dir.
 • Sonuç için geçen süre
 • Hassasiyet
 • Notlar

SpermCheck®

99.00£
99.00£
 • Renk değişimi
 • 1
 • Erkeğin menisinin bir mililitresi içindeki bir milyon spermin yoğunluğunu ölçerek sperm sayısını gösterir. Sperm sayısı eğer WHO'nun belirlediği, mililitrede en az 20 milyondan büyükse pozitif olur.
 • Sperm motilitesi, erkek sperminin yumurtaya ulaşmak için kadının üreme yolunda (doğal veya yapay döllemenin ardından) veya su içinde (IVF gibi harici dölleme durumunda) sorunsuz hareket edebilme kabiliyetidir.
 • Sperm morfolojisi spermin boyutu ve şeklini ifade eder. Semen bir mikroskop altında incelendiğinde, sonuçlar normal görünen spermlerin oranı olarak rapor edilir.
 • Sperm hacmi, dışarı boşalan toplam meni miktarını ifade eder. Orgazm sırasında 1,0 ml ile 6,5 ml meni çıkması normal kabul edilmektedir. WHO'na göre her boşalmadaki semen miktarı için alt referans limiti 1,5 ml’dir.
 • boşalmadan sonra yaklaşık 30 dakika
 • %98 hassasiyet
 • sadece sperm sayısını sağlamak çok yetersiz

micra
FIRST STEP

45.95£
45.95£
 • Mikroskop
 • 5
 • Bu test mikroskop lensi içindeki ızgarayı kullanarak yaklaşık sperm sayısını alabilmenizi sağlar.
 • WHO'na göre, bir erkeğin fertil kabul edilebilmesi için “ileriye doğru hareketin” (derece a+b) en az %32, yani 4,8 milyon/ml (15 milyon / ml x %32) olması gerekir.
 • Sperm morfolojisi spermin boyutu ve şeklini ifade eder. Semen bir mikroskop altında incelendiğinde, sonuçlar normal görünen spermlerin oranı olarak rapor edilir.
 • Sperm hacmi, dışarı boşalan toplam meni miktarını ifade eder. Orgazm sırasında 1,0 ml ile 6,5 ml meni çıkması normal kabul edilmektedir. WHO'na göre her boşalmadaki semen miktarı için alt referans limiti 1,5 ml’dir.
 • boşalmadan sonra yaklaşık 30 dakika
 • %95 hassasiyet
 • *birden fazla* sperm parametresini ölçmek gerçek sperm kalitesi tahmini sağlar

FertilCount
by BabyStart

18.32£iki test
18.32£iki test
 • Renk değişimi
 • 2
 • Erkeğin menisinin bir mililitresi içindeki bir milyon spermin yoğunluğunu ölçerek sperm sayısını gösterir. Sperm sayısı eğer WHO'nun belirlediği, mililitrede en az 20 milyondan büyükse pozitif olur.
 • Sperm motilitesi, erkek sperminin yumurtaya ulaşmak için kadının üreme yolunda (doğal veya yapay döllemenin ardından) veya su içinde (IVF gibi harici dölleme durumunda) sorunsuz hareket edebilme kabiliyetidir.
 • Sperm morfolojisi spermin boyutu ve şeklini ifade eder. Semen bir mikroskop altında incelendiğinde, sonuçlar normal görünen spermlerin oranı olarak rapor edilir.
 • Sperm hacmi, dışarı boşalan toplam meni miktarını ifade eder. Orgazm sırasında 1,0 ml ile 6,5 ml meni çıkması normal kabul edilmektedir. WHO'na göre her boşalmadaki semen miktarı için alt referans limiti 1,5 ml’dir.
 • boşalmadan sonra yaklaşık 20-30 dakika
 • %97 hassasiyet
 • sadece sperm sayısını sağlamak çok yetersiz

Male Fertility Test
by TEST POINT

16.90£iki test
16.90£iki test
 • Renk değişimi
 • 2
 • Erkeğin menisinin bir mililitresi içindeki bir milyon spermin yoğunluğunu ölçerek sperm sayısını gösterir. Sperm sayısı eğer WHO'nun belirlediği, mililitrede en az 20 milyondan büyükse pozitif olur.
 • Sperm motilitesi, erkek sperminin yumurtaya ulaşmak için kadının üreme yolunda (doğal veya yapay döllemenin ardından) veya su içinde (IVF gibi harici dölleme durumunda) sorunsuz hareket edebilme kabiliyetidir.
 • Sperm morfolojisi spermin boyutu ve şeklini ifade eder. Semen bir mikroskop altında incelendiğinde, sonuçlar normal görünen spermlerin oranı olarak rapor edilir.
 • Sperm hacmi, dışarı boşalan toplam meni miktarını ifade eder. Orgazm sırasında 1,0 ml ile 6,5 ml meni çıkması normal kabul edilmektedir. WHO'na göre her boşalmadaki semen miktarı için alt referans limiti 1,5 ml’dir.
 • boşalmadan sonra yaklaşık 40 dakika
 • hassasiyet için bir şey belirtilmemiş
 • sadece sperm sayısını sağlamak çok yetersiz

Bize göre bu karşılaştırmanın tartışmasız lideri micra FIRST STEP’tir. Mikroskop bazlı yaklaşım kitin pek çok kez tekrar kullanılmasına imkan verirken, sperm motilitesi, sperm sayısı ve hacmiyle ilgili gerçek tahminler alınabilmektedir.

Bunun aksine, diğer üç test (SpermCheck®, Fertilcount by BabyStart ve Male Fertility Test by TEST POINT) sadece Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği minimum sperm sayısını (her mililitrede 20 milyon sperm hücresi) basit bir EVET/HAYIR yöntemi ile analiz etmektedir.

Bu testler ileriye doğru hareket kalitesi hakkında herhangi bir sonuç vermemektedir. Testlerden hiçbiri sperm şeklinin kalitesi, früktoz, ph-değeri ve beyaz kan hücreleri ile ilgili bir analiz sunmamaktadır.

Evde sperm testlerinin avantajları

 • Evde sperm testleri, erkeklerin sperm sayısı açısından doğurganlık durumlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Test sonuçları sperm sayısının normal olduğunu gösteriyorsa, o zaman üreme sağlığının bu tarafında herhangi bir sorun yok demektir.
 • Özellikle sperm örneğinin alınma aşaması düşünüldüğünde, bu testin ev konforunda yapılması çoğu erkek için cazip bir unsurdur.
 • Evde sperm testleri, bir doğum kliniği veya doktora gitmekle karşılaştırıldığında, sperm sayısını belirlemek için nispeten ucuz bir yöntemdir.
 • Uygulaması kolaydır ve sonuçlar hızlı bir şekilde alınır.

Evde sperm testlerinin dezavantajları

 • Evde sperm testleri kontrollü bir laboratuvar ortamında gerçekleştirilmediği için her zaman doğru sonucu vermeyebilir.
 • Sperm sayısı erkek doğurganlığının sadece bir unsurudur. Sperm motilitesi (hareketi), morfolojisi (şekilleri), hacmi, beyaz kan hücreleri ve ph-değeri de genel erkek doğurganlığı için önemlidir.
 • Evde yapılan testte sperm sayısının normal aralık dahilinde olduğu tespit edilse dahi, bu durum başka doğurganlık sorunları olmadığı anlamına gelmez.
 • Evde yapılan tek bir sperm testi üreme sağlığının sadece tek bir açıdan değerlendirilmesini sağlar. Ancak bu genel doğurganlığın değerlendirilmesi için yeterli değildir. Zamana yayılmış sperm kalitesinin anlaşılması için en az 2-3 test yapılması tavsiye edilir.

Evde sperm sayısı testi yaparken dikkat edilmesi gerekenler

 • Spermin tam olarak gelişmesi üç ay kadar sürebilir. Testi uygulamadan önce pozitif hayat tarzı değişiklikleri yapılması ve üç ay beklenmesi optimal sonuçların alınmasını sağlayacaktır.
 • Düzenli boşalma, yeni spermin gelişmesini teşvik ederek ve eski spermden kaynaklanabilecek DNA hasarını azaltarak sperm sağlığına olumlu katkı yapabilir1.
 • Sperm sayısı ve kalitesi yaşla birlikte azalacaktır. Erkeğin 45 yaşın üstünde olması halinde, hamile kalma süresi ortalama olarak beş kat daha uzun olmaktadır2.
 • Semenin yaklaşık %96’sı sudan oluşmaktadır. Bu nedenle, semen üretimi için yeterli su tüketimi önemlidir.
 • Sperm üretimini desteklemek için testisler serin tutulmalıdır. Bebek sahibi olmaya çalışanların dizüstü bilgisayarı kucağına koyarak kullanması, uzun süre sıcak banyo yapması veya saunada uzun süre kalması tavsiye edilmez.
 • Erkek üremesini desteklemede sağlıklı beslenmenin önemi büyüktür. Sağlıklı sperm üretimi için önemli bazı besinler vardır. Bu vitaminler, mineraller, amino asitler ve eser elementler açısından zengin gıdaların tüketilmesi doğurganlığı artırabilir. Özel olarak formüle edilmiş erkek doğurganlığı takviyelerinin düzenli olarak alınması sağlıklı sperm parametrelerinin daha iyi desteklenmesine yardımcı olacaktır.

Evde sperm testleri ve doğurganlık taramaları

Evde yapılan sperm testlerinin bazı avantajları olsa da, bir uzman tarafından gerçekleştirilen tam doğurganlık değerlendirmesi çok daha kapsamlı ve güvenilirdir. Sadece eğitimli ve deneyimli bir profesyonel tüm sperm parametrelerini doğru biçimde ölçebilir ve erkeğin üreme sağlığı hakkında detaylı bir analiz ve açıklama sunabilir.

Kontrollü laboratuvar koşullarında gerçekleştirilen bu doğurganlık değerlendirmeleri, evde yapılan testlere göre çok daha doğru sonuçlar verir.

Aile kurmak isteyen erkekler öncelikle beslenmeye özel önem vererek, pozitif yaşam tarzı değişiklikleri yapmalıdır.

Üç ay geçtikten sonra, genel üreme sağlığını değerlendirmek üzere bir uzman gözetiminde doğurganlık analizi yapılması tavsiye edilir. Bu sonuçlara göre, olası doğurganlık sorunları tespit edilerek gerekirse uygun görülen tedaviye başlanabilir.

Erkek üremesi takviyeleri, üremeyi destekleyen güçlü bir hap şeklindeki çeşitli besinlerden oluşur.

Sizin için pek çok ürünü karşılaştırdık. 

Kaynakça

 1. “http://www.sciencedaily.com/releases/2009/06/090630075311.htm#sthash.9JAoAtK1.dpuf”
 2. “http://jcem.endojournals.org/content/86/2/724.full#sthash.iGsKYu4D.dpuf”
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.